Επικοινωνία

Γραφείο Φύλου και Ισότητας
Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1
12210 Αιγάλεω

Τηλ. - fax 210 5385719
e-mail:
isotita@teiath.gr