Καλώς ήρθατε
στο δικτυακό μας χώρο...

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της Ισότητας των δύο φύλων, τόσο νομοθετικά όσο και κοινωνικά, μέσω της συνειδητοποίησης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο βίο. Εν τούτοις μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθεί σε όλους τους τομείς η επιδιωκόμενη ισότητα.

Στα πλαίσια αυτά, από το 2003 μέχρι σήμερα, το ΤΕΙ της Αθήνας εργάζεται δια της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας που στελεχώνεται από Καθηγήτριες του Ιδρύματος και δια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με θέματα Φύλου.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα Προπτυχιακό Μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας του ΤΕΙ Αθήνας που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο πλαίσιο της ενέργειας 4.2.1/ Πράξη 4.2.1.β και του οποίου επιστημονική υπεύθυνη είναι η Δρ Ελένη Αλεξανδρή επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα:

- Το μάθημα σε θέματα Φύλου εισήχθη στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Νοσηλευτικής Β’ και Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας σαν μάθημα επιλογής. Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι:

-          Το Γυναικείο κίνημα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα από το 1850 μέχρι το 1950

-          Γυναίκα και Δίκαιο

- Δια της εισαγωγής του μαθήματος Καθηγήτριες, μέλη του Γραφείου Φύλου, δίδαξαν το μάθημα και κατάφεραν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό σπουδαστών, να τους δραστηριοποιήσουν και να τους ευαισθητοποιήσουν αναφορικά με τα θέματα Φύλου.

- Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 που άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος και μέχρι το 2007-08, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις, ημερίδες, εικαστική έκθεση με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σπουδαστικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στα θέματα αυτά.

Τέλος, δημιουργήθηκε cd που περιλαμβάνει την ύλη των μαθημάτων σε θέματα Φύλου που διεξάγονται στο ΤΕΙ της Αθήνας, κάνει αναφορά στα αντίστοιχα μαθήματα άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, παρουσιάζει τις ημερίδες του ΤΕΙ σε θέματα Ισότητας, δίνει σχετική βιβλιογραφία και χρήσιμους συνδέσμους καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ κατά την διάρκεια του έργου.